Makaleler

Makaleler

 

 

  Doğum Sonrası Görülen Psikiyatrik Bozukluklar Gebelik ve doğum önemli biyolojik değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar, önceki psiko-seksüel gelişim dönemlerine ilişkin bastırılmış ve çözülmemiş çatışmaların yeniden gündeme...

  Yaz Tatilinde Ders Çalışmak… Tamam mı? Devam mı? Bir yaz tatilini daha yarılamak üzereyiz şu günlerde. Çoğu evde güncel bir sorun baş göstermekte. Zorlayıcı sınavlar ve çalışma dönemi sona erdi, öğrenciler epeyce bir süre tatil yaptı ve dinlend...

  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda merkezi sinir sistemi uyarıcıları kullanılınca hangi belirtilerde düzelme olur? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ‘nun (DEHB) tedavisinde ilâç kullanımı, özellikle de uyarıcı gruptan olan ajanl...

  Çocuk Ergen ve Genç Ruh Sağlığında Psikiyatrinin Rolü   Çocuk Ergen ve Genç ruh sağlığı, Yirmi Birinci Yüzyıl Türkiyesi’nde toplumumuzun psikiyatriye giderek daha sıcak bakmakta olduğu bir gerçek. Ekonomik ve sosyal sorunların âile hayatı ve ins...

  Zekâ Geriliği (Mental Retardasyon)   Zekâ Geriliği Nedir? Ortalamanın önemli derecede altında olan entellektüel işlevselliğe zekâ geriliği adı verilmektedir. Bu durum, klinik değerlendirmeye ek olarak bireysel olarak uygulanan zekâ testlerind...

  Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Çocuklarda gelişimsel bozukluklarÇocuğunuz iki yaşına geldiği hâlde çevresiyle sosyal açıdan temas kurmuyorsa, göz temâsı zayıfsa, konuşamıyor ve/veya konuşmuyorsa, insanlardan ziyâde cansız nesnelere ilgi gösteriy...

  İletişim Bozuklukları (Konuşma Bozuklukları)   SÖZEL ANLATIM BOZUKLUĞU – Konuşma Bozuklukları Bu hastalıkta çocuğun kelime dağarcığı çok sınırlıdır. Sözel ifâde yeteneği sözel olmayan zekâ yeteneği ve dili idrak etme yeteneğinden önemli ölçüde ...

25 ARA 13   Dışa Atım Bozuklukları – Büyük veya Küçük Tuvalet Kaçırma (Enkoprezis ve Enürezis)   Büyük veya küçük tuvalet kaçırma Yaşlı, felçli veya bilinci bozuk hastaların altlarına küçük ve büyük abdestlerini kaçırmaları hiç de ender...

  Tırnak Yeme Tırnak yeme genellikle 3–4 yaşlarında başlayan bir sorundur. Çocukluk dönemindeki çocukların yaklaşık olarak üçte birinde görülmektedir. Ergenlik döneminin başlamasıyla beraber ise, tırnak yeme oranı %40-45’e yükselmektedir.   Tır...

  Öğrenme Bozuklukları Öğrenme Bozuklukları Ne büyük heyecandır o ilkokul birinci sınıfın en birinci günü… Günler öncesinden formalar, çantalar alınır, kırtasiye alışverişi yapılır, bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra okulun ilk günü iple çeki...

  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)   Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu DEHB “Çocuk sâhibi olmak”, çoğu evli çiftin rûyası… Çocuğu en iyi şekilde yetiştirmek, onu en iyi okullarda okutmak, onu hayatta başarılı kılmak, en büyük...

        Hiperaktivitesiz Dikkat Bozukluğu : Zor tanınan ama önemli bir hastalık!   Hiperaktivitesiz Dikkat Bozukluğu Nedir?   Beynin “dikkat işlevi” herhangi bir vazifeye veya amaca yönelik davranışları başlatmayı, devam ettirmeyi ve tamaml...

  Davranım Bozukluğu Davranım bozukluğu Günümüzde, “çocuklarda davranış bozukluğu” terimi gerek anne babalar, gerekse de eğitimciler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Burada temelde, çocukların istenmeyen bâzı davranışları yapıyor olma­ları kast...

  Karşıt olma – Karşı gelme bozukluğu Karşıt olma – Karşı gelme bozukluğu Bâzı çocuklar vardır, sürekli aksi, gergin ve öfkelidirler.   Kendilerinden istenileni kolay kolay yerine getirmezler ve sosyal kuralları uygulamak istemezler. İşte, Kar...

    Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Depresyonları Anaklitik Depresyon (Kısa Süreli Anne Mahrumiyetine Bağlı Bebeklik Depresyonu):Anne ilgisinden ve bakımından mahrum olmak her yaştaki çocuk için bir travmadır. Özellikle, 6. aydan sonra bebekle...

  Ergenlik Dönemi İntiharları   Ergenlik dönemi intiharları Gençlerin intihar girişimleriyle ilgili haberler ne yazık ki her geçen gün artış göstermekte.   İntihara yol açan hastalıkların başında depresyon gelir. Ön-ergenlik döneminde Majör D...

  Ergenlerde ve Gençlerde Alkol ve Diğer Madde Bağımlılıkları Ergenlerde ve Gençlerde Alkol ve Diğer Madde Bağımlılıkları Alkol ve diğer maddelere bağımlı olma riski gençlerimiz için her geçen gün artan şekilde tehlike yaratmakta. Sigara kullanımı...

  Yeme Bozuklukları Yeme Bozuklukları Nefes almak en temel hayatî ihtiyaçtır, meselâ kimse iradesiyle nefesini tutarak intihar edemez! Bunun mekanizması evrimsel olarak hayatta kalmanın garantisi hâlinde düzenlenmiştir. Hâttâ, Panik Hastalığı’n...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Obezite Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Obezite Aşırı Şişmanlık   Obezite denince, vücudun yağ dokularında depolanan doğal enerji rezervinin belirgin derecede hayatî tehlikeye veya yüksek derecede ölüm ris...

Çocukluk Ergenlik ve Gençlik Dönemlerinde Başlayan Bipolar Bozukluk Çocukluk Ergenlik ve Gençlik dönemlerinde başlayan bipolar bozukluk Manik Depresif Hastalık   Eskiden sâdece ergenlik veya yetişkinlikte başladığı zannedilen bu hastalığın ön erg...

  Çocuklukta başlayan şizofreni Çocuklukta başlayan şizofreni 18 yaşından önce başlayan şizofreni tablolarına erken başlangıçlı şizofreni adı verilir. 12 yaşından önce görülünce de çok erken başlangıçlı şizofreni (çocukluk başlangıçlı şizofreni) de...

Web Tasarım Sapka.org   ©