Makaleler

Makaleler

 

 

Doçent Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, gençlerde internet , marka tutkusu, arkadaş sorunları ve mutsuzluk belirtilerini İzmir Amerikan Lisesi velilerine verdiği bir konferansta yorumluyor.   ...

    Terapötik İttifak ve İlişki   » Terapötik ilişki ruh sağlığı çalışanının becerileri ile ilgili bir konu olmaktan ziyâde, ruh sağlığı çalışanlarının ve hastanın tutumları ve aralarındaki ilişkiyle ilgilidir. Bu ilişki, iletişim ve güveni sağla...

Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları   Ülkemizde, eğitim sisteminin gereği olarak liseye giriş ve üniversiteye giriş genel bir sınav sistemine tâbi olarak yürütülmektedir.   Bu sınavlarda başarılı olabilmek için temel bilgilerin ve yorum yeteneğin...

  Ergenlik ve Gençlikte Cinsellik ve Bununla İlgili Uygun Ebeveyn Tutumları   Ergenlik ve gençlikte cinsellik ve bununla ilgili uygun ebeveyn tutumları .   Ergenlik dönemi genel olarak kızlarda 11–13, erkeklerde ise 12–14 yaşlarında başlar. Er...

  Anne Çocuk Arasındaki Bağlanma  BAĞLANMA Bebek ve anne arasındaki bağ ceninin anne rahmine düşmesiyle oluşur. İlerleyen gebelik ayları ve doğum bu bağın daha da kuvvetlenmesine yol açar. Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi açısından en ideal v...

  Psikanaliz: Din mi, Bilim mi? Psikanaliz nedir? Sayın Arkadaşım, İçgörü Merkezi Yöneticisi Psikolog Yavuz Erten’in   http://www.pppdernegi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=13   web mekânından indirdiğim ko...

  OTHELLO ve IAGO William Shakespeare (26 Nisan 1564–23 Nisan 1616)   Venedik ordularının generali, Üstün Hristiyan Beyaz Adam’ın âli temsilcisi, Venedik halkının timsâli olan asil bir adamdır başroldeki Othello. Othello, Shakespeare’in ilk barok...

  Avam Havass Farkı   Sevgili Dostlarım ve Kardeşlerim, Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, canlar bir olmaya başladılar; kimi sağdan, kimi soldan. Kimi devletsiz ve herkesin eşit olduğu bir dünyâya, kimi filânca dine yâhut falanca ideolojiye ve...

Davos ‘ta İskender Kebabı   İsviçre’nin Davos şehrinde yapılan “Şizofreni Kış Toplantıları”‘nın sonuncusuna katılıp, 6 günlük bir bol kar, temiz hava ve şizofreni muhabbeti çorbasını müteakip, aybaşında ülkeme döndüm. Bu mel’un hastalığın sırrına g...

  Kavram ve Mefhum Farkı   Kavram ve Mefhum farkı Geçen gün bir dostum bana kavramla mefhumu neden ayırt ettiğimi sorup, “matematikçiler bile ikisini aynı anlamda kullanıyorlar” dedi. Ona verdiğim cevap şöyle idi:   Matematikçilerin iki kavram...

  Kimliğin Oluşumunda Etnisite Kavramı   Evrim türleri:   1) Büyük Patlama’yla başlayıp canlılığı da barındıran kozmik;   2) Türlerin kültürel;   3) Bunların karşılıklı ve habitatla olan etkileşimleri olarak sınıflanabilir.   100.000 sen...

  Kâzip Bilimler   Epeydir başını almış giden bir moda var: Astroloji, falcılık, mânevî şifâcılık ve Tarot, Reiki, Feng Shui merkezleri her yerde açılmakta. Günlük hayatın dertlerini gerçekçi ve pratik yöntemlerle çözemeyen veya kısa yoldan çözmey...

  Psikolojinin Evrimi   “Psychologia” teriminin kökünde kadim Yunanca psukhe (kelebek) ve logos (bilim, teori) yatar. Kelimeyi ilk olarak “ruhları çağırma ilmi” anlamında kullanan ve ontoloji teriminin de mucidi olan Alman skolâstik filozofu Rudol...

   Sıfır Beden mi ?  Delilik Bu. Yaratıcı modacıların ekserisi sıra dışı, hudutta veya şizotipal kişiliğe sâhip, genellikle de hemcinssel (homoseksüel) insanlardır. Bu özellikleri onları hem kadınları çok iyi anlamaya hem de sıra dışı eserler ortay...

  Ötanazi Tartışması   Ötanazi mes’elesine kendi ahlâkî tercihlerimiz veya tepkilerimizle değil de, transkültürel ve kroskültürel açıdan bir bakalım.   Yasayı çıkaran ve kabûl eden kim: Hollanda. Hollanda hemcinsellerin (homosexuals) evlenmesini...

  İntihar: gereksiz yere ölmek ! Kazaen ve şuur yerinde değilken tâlihsizlik sonucu olan hâricindeki kendini öldürme eylemlerine “intihar (suicide)” denir. Meselâ sarhoşken şakalaşma diye tabancayı alnına dayayıp mermiyi şakağından sıkmak, uyuştu...

  Hatalarımız » Hatalarımızı kabûl etmek niye bu kadar zor? - Önce hatanın târifini yapmak lâzım. Hatalar insanın kasten değil, sehven yaptığı yanlışlıktır. Yâni, hata olduğunu bile bile bir şeyi ısrarla yapmaya hata denmez. Hata yapan kişi bunu...

  Empati, Sempati, Antipati, Transfer, Kontr-Transfer   Sık sık işittiğimiz, okuduğumuz bâzı kavramların kısaca açıklanması iyi olacak… Bunların başında da bol keseden kullanılan, herkesin dilindeki empati ve başlıktaki diğer kelimeler var. Empa...

Web Tasarım Sapka.org   ©