Makaleler

Makaleler

 

 

Doçent Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, gençlerde internet , marka tutkusu, arkadaş sorunları ve mutsuzluk belirtilerini İzmir Amerikan Lisesi velilerine verdiği bir konferansta yorumluyor.   ...

Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları   Ülkemizde, eğitim sisteminin gereği olarak liseye giriş ve üniversiteye giriş genel bir sınav sistemine tâbi olarak yürütülmektedir.   Bu sınavlarda başarılı olabilmek için temel bilgilerin ve yorum yeteneğin...

    Terapötik İttifak ve İlişki   » Terapötik ilişki ruh sağlığı çalışanının becerileri ile ilgili bir konu olmaktan ziyâde, ruh sağlığı çalışanlarının ve hastanın tutumları ve aralarındaki ilişkiyle ilgilidir. Bu ilişki, iletişim ve güveni sağla...

  Ergenlik ve Gençlikte Cinsellik ve Bununla İlgili Uygun Ebeveyn Tutumları   Ergenlik ve gençlikte cinsellik ve bununla ilgili uygun ebeveyn tutumları .   Ergenlik dönemi genel olarak kızlarda 11–13, erkeklerde ise 12–14 yaşlarında başlar. Er...

  Anne Çocuk Arasındaki Bağlanma  BAĞLANMA Bebek ve anne arasındaki bağ ceninin anne rahmine düşmesiyle oluşur. İlerleyen gebelik ayları ve doğum bu bağın daha da kuvvetlenmesine yol açar. Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi açısından en ideal v...

  Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı   Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı oldukça gerçek bir hastalıktır. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı olan çocuklar yaşadıkları kötüye kullanılma, ihmâl ve benzer çeşitli erken hayat olaylarına tepki...

  Yalan Nedir ?   Bâzı kişiler vardır, bol keseden ve kendilerinden çok emin bir şekilde “ben hayatta yalan söylemedim ve söylemem” derler. Eh, en azından bunlardan bir kısmı, en büyük yalanı söylediklerinin farkında değildir.İsterseniz yalan kavr...

  Erkekliğin ve Erilliğin Kadınlığın ve Dişiliğin Evrimi   GİRİŞ“Kadın” deyince akla ilk gelen anahtar kelimeler arasında güzellik, çekicilik, zarafet, cinsellik, baştan çıkarıcılık, karılık, analık sayılabilir. “Erkek” deyince ilk akla gelenler a...

    Her ruhsal sıkıntı bir hastalık belirtisi midir? Hayır. Eğer sözkonusu şikâyetler kişinin işlevselliğini ciddi derecede bozmuyorsa, kolay kolay hastalık teşhisi konmaz....

  Başımızın derdi TİKLERİMİZ   Havlamak, ulumak, hırlamak, âniden yüksek sesle ve ürkütücü şekilde haykırmak, burnunu çekmek, burnunu oynatmak, kaşlarını gözlerini yumup açmak, vücudunun değişik bölgelerini belli bir amaca yönelik olarak seri şeki...

  Çocuklukta başlayan şizofreni Çocuklukta başlayan şizofreni 18 yaşından önce başlayan şizofreni tablolarına erken başlangıçlı şizofreni adı verilir. 12 yaşından önce görülünce de çok erken başlangıçlı şizofreni (çocukluk başlangıçlı şizofreni) de...

Çocukluk Ergenlik ve Gençlik Dönemlerinde Başlayan Bipolar Bozukluk Çocukluk Ergenlik ve Gençlik dönemlerinde başlayan bipolar bozukluk Manik Depresif Hastalık   Eskiden sâdece ergenlik veya yetişkinlikte başladığı zannedilen bu hastalığın ön erg...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Obezite Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Obezite Aşırı Şişmanlık   Obezite denince, vücudun yağ dokularında depolanan doğal enerji rezervinin belirgin derecede hayatî tehlikeye veya yüksek derecede ölüm ris...

  Yeme Bozuklukları Yeme Bozuklukları Nefes almak en temel hayatî ihtiyaçtır, meselâ kimse iradesiyle nefesini tutarak intihar edemez! Bunun mekanizması evrimsel olarak hayatta kalmanın garantisi hâlinde düzenlenmiştir. Hâttâ, Panik Hastalığı’n...

  Ergenlerde ve Gençlerde Alkol ve Diğer Madde Bağımlılıkları Ergenlerde ve Gençlerde Alkol ve Diğer Madde Bağımlılıkları Alkol ve diğer maddelere bağımlı olma riski gençlerimiz için her geçen gün artan şekilde tehlike yaratmakta. Sigara kullanımı...

  Ergenlik Dönemi İntiharları   Ergenlik dönemi intiharları Gençlerin intihar girişimleriyle ilgili haberler ne yazık ki her geçen gün artış göstermekte.   İntihara yol açan hastalıkların başında depresyon gelir. Ön-ergenlik döneminde Majör D...

    Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Depresyonları Anaklitik Depresyon (Kısa Süreli Anne Mahrumiyetine Bağlı Bebeklik Depresyonu):Anne ilgisinden ve bakımından mahrum olmak her yaştaki çocuk için bir travmadır. Özellikle, 6. aydan sonra bebekle...

  Karşıt olma – Karşı gelme bozukluğu Karşıt olma – Karşı gelme bozukluğu Bâzı çocuklar vardır, sürekli aksi, gergin ve öfkelidirler.   Kendilerinden istenileni kolay kolay yerine getirmezler ve sosyal kuralları uygulamak istemezler. İşte, Kar...

Web Tasarım Sapka.org  ©