Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

 

 

   Üniversite Sınavına Giren Gençler Aileler ve Eğitimciler için Tavsiyeler    İyi bir üniversite eğitiminin zaruri olduğu günümüzde, kaliteli bir üniversitede okumaya giden yolun çok önemli olduğu bilinen bir gerçek. Bu amaçla senelerden beri ...

      Çocuk Psikiyatrisi Uzmanları Ne İş Yapar   Aslında Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı (ÇEGPU) denen bu psikiyatri anabilimdalının mensuplarının uzmanlık alanı psikiyatrlar hâlâ Türkiye’de iyi tanınmıyor ve ne iş yaptıkları tam olara...

    Çocuk Gelişiminde Oyunların Etkisi   Oyun, çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran en önemli faâliyetlerden bir tânesidir.   Çocuklar, yaş dönemlerine göre öncelikle beş duyularını kullanabilecekleri oyunlarla başlarla...

    Okul Seçimi ve Okula Hazırlık Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli ?   Çocuğun ruhsal açıdan okula hazırlanmasında okul öncesi dönemde âileler nasıl bir yol takip etmeli ?   Sabahları âileden ayrılarak okula gidebilmek sağlıklı bir “ayrışma-b...

  Dini İnançların Çocuklarımıza Hangi Yaşlarda Ne Şekilde Verilmesi Uygundur ?   Dini inançların çocuklarımıza hangi yaşlarda verilmelidir ?   Çocuklarda dinî inanç eğitimi her zaman sorgulanan bir şey olmuştur. Bu eğitimin verilme yaşıyla ilg...

  Vefatla İlgili Olarak Kayıplar Hakkında Çocuklara Ne Şekilde Denilmeli?   Vefatla ilişkili kayıpların yaşanması durumunda çocuk bir nesne kaybı yaşar.   Çocuklar, kaybedilen nesneyle geliştirilmiş olan bağın kuvvetine ve içinde bulunulan ruhs...

Boşanma ve Çocuk   Günümüzde boşanma oranı artış gösterdikçe, boşanmış âile çocuklarının ruh sağlığı açısından değerlendirilmeleri de giderek artan bir ehemmiyet kazanmaktadır.   Okullarımızda hemen her sınıf düzeyinde birden fazla sayıda boşan...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Televizyon Seyretme Alışkanlığı   Günümüzde bu denli çok sayıda televizyon kanalları, uydu yayınları, yüksek teknolojiyle üretilmiş televizyonlar mevcutken, zamanımızın önemli bir dilimini kaplamakta televizyon...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Bilgisayar ve İnternet Tutkusu   Çağımızın en modern iletişim aracı olan internet kullanımı yaygınlaştıkça, bilgisayar kullanım yaşı daha erkene kaymakta.   Artık hemen hemen her evde birden fazla bilgisayar...

Çocuk Pornosu   Son günlerde çocuk pornosu ‘na yönelik ilginin arttığına dâir haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Haberlere göre, bu siteleri ziyaret eden, bunları arşivleyip ve dağıttıkları için yakalanıp gözaltına alınan kişilerin sayısı ...

  Çocuk Yaştaki Genç Kadınlar   Gençlerimizin cinsellikle tanışma yaşının 12–13’e kadar inmekte olduğu günümüzde, cinselliğin yaşanması ve ruhsal olgunluk arasındaki uçurumun büyümesi sorunsalı da kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. Dinamik ps...

  Ergenlik ve Gençlikte Cinsellik ve Bununla İlgili Uygun Ebeveyn Tutumları   Ergenlik ve gençlikte cinsellik ve bununla ilgili uygun ebeveyn tutumları .   Ergenlik dönemi genel olarak kızlarda 11–13, erkeklerde ise 12–14 yaşlarında başlar. Er...

  Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri   Ergenlik Dönemi çocuklukla genç yetişkinlik dönemleri arasında geçişi sağlayan, kişinin kendilik duygusunun sağlamlaştığı çok özel bir ruhsal gelişim dönemidir.   Türkçemiz’de bunun karşılığı olarak “Delik...

  Sınıf Tekrarlayan Çocuğa Nasıl Yaklaşmalı   Günümüzde, eğitim sistemimiz gerek OKS gerekse de ÖSS açısından, her sene yüksek bir ortalama almayı gerektirmektedir.Bu ortalamanın altında kalmak, hele hele sınıf tekrarlamak durumu, hem âilenin gene...

  İdeal Meslek Tercihi   Küçücük bir çocukken başlar yetişkinliğe yönelik hayâllerimiz… Meslekî kariyer yapmak, iyi bir ev ve araba sâhibi olmak… Evlenmek, çoluk çocuğa kavuşmak… Etrafımızda takdir ettiğimiz ablaları, ağabeyleri model alırız kend...

  Karne Notları ve Akademik Başarı   Bu hafta sonu ülkemizde bir yarıyıl tatiline daha girmiş bulunuyoruz. Karneler dağıtıldı.   Öğrencilerin bir kısmı notlarından ötürü neş’eli, bir kısmı ise sıkıntılı. Âileler notlar nedeniyle heyecanlı. Bu s...

Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları   Ülkemizde, eğitim sisteminin gereği olarak liseye giriş ve üniversiteye giriş genel bir sınav sistemine tâbi olarak yürütülmektedir.   Bu sınavlarda başarılı olabilmek için temel bilgilerin ve yorum yeteneğin...

  Ders Çalışma Stratejileri   Her yeni bir eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla, milyonlarca öğrenci yine okul yollarına düşmekte… Ekmek parası aslanın kuyruğunda artık… Okumayana ise hayat çok daha zor! Sınav sistemlerinin ciddi bir maraton oluş...

  Engelli Çocukların Ana Baba Eğitimleri ve Motivasyonu Her ebeveynin kaçınılmaz rûyasıdır ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bir çocuk sâhibi olmak. Ancak, gerek genetik sorunlar, gerek doğum öncesi ve doğum sonrası problemler, gerekse de enfeksiy...

  Okullarda Şiddet   Günümüzde ne yazık ki hemen her gün ülkemiz genelinde okullarda şiddet olaylarına dair bir haber alıyoruz. Gençlerimiz birbirini tehdit ediyor, bıçak ve silâh çekiyor ve öldürüyor. Âileler ve okul idârecileri ise neredeyse çâr...

  Çocuklarda Eğitim Sorunları   Âile çocuğun eğitiminden ilk olarak sorumlu olan en küçük sosyal oluşumdur. “Eğitim” öncelikle âile içinde başlar.   3 yaş civarında vicdan (süperego) gelişimi başlar. Bu yaşlarda âilelerin genellikle ilk toplumsa...

Web Tasarım Sapka.org   ©