Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

 

 

Doçent Dr. Neslim Güvendeğer Doksat, gençlerde internet , marka tutkusu, arkadaş sorunları ve mutsuzluk belirtilerini İzmir Amerikan Lisesi velilerine verdiği bir konferansta yorumluyor.   ...

Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları   Ülkemizde, eğitim sisteminin gereği olarak liseye giriş ve üniversiteye giriş genel bir sınav sistemine tâbi olarak yürütülmektedir.   Bu sınavlarda başarılı olabilmek için temel bilgilerin ve yorum yeteneğin...

  Ergenlik ve Gençlikte Cinsellik ve Bununla İlgili Uygun Ebeveyn Tutumları   Ergenlik ve gençlikte cinsellik ve bununla ilgili uygun ebeveyn tutumları .   Ergenlik dönemi genel olarak kızlarda 11–13, erkeklerde ise 12–14 yaşlarında başlar. Er...

  Anne Çocuk Arasındaki Bağlanma  BAĞLANMA Bebek ve anne arasındaki bağ ceninin anne rahmine düşmesiyle oluşur. İlerleyen gebelik ayları ve doğum bu bağın daha da kuvvetlenmesine yol açar. Çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi açısından en ideal v...

  Kâzip Bilimler   Epeydir başını almış giden bir moda var: Astroloji, falcılık, mânevî şifâcılık ve Tarot, Reiki, Feng Shui merkezleri her yerde açılmakta. Günlük hayatın dertlerini gerçekçi ve pratik yöntemlerle çözemeyen veya kısa yoldan çözmey...

  Psikolojinin Evrimi   “Psychologia” teriminin kökünde kadim Yunanca psukhe (kelebek) ve logos (bilim, teori) yatar. Kelimeyi ilk olarak “ruhları çağırma ilmi” anlamında kullanan ve ontoloji teriminin de mucidi olan Alman skolâstik filozofu Rudol...

   Sıfır Beden mi ?  Delilik Bu. Yaratıcı modacıların ekserisi sıra dışı, hudutta veya şizotipal kişiliğe sâhip, genellikle de hemcinssel (homoseksüel) insanlardır. Bu özellikleri onları hem kadınları çok iyi anlamaya hem de sıra dışı eserler ortay...

  Ötanazi Tartışması   Ötanazi mes’elesine kendi ahlâkî tercihlerimiz veya tepkilerimizle değil de, transkültürel ve kroskültürel açıdan bir bakalım.   Yasayı çıkaran ve kabûl eden kim: Hollanda. Hollanda hemcinsellerin (homosexuals) evlenmesini...

  İntihar: gereksiz yere ölmek ! Kazaen ve şuur yerinde değilken tâlihsizlik sonucu olan hâricindeki kendini öldürme eylemlerine “intihar (suicide)” denir. Meselâ sarhoşken şakalaşma diye tabancayı alnına dayayıp mermiyi şakağından sıkmak, uyuştu...

  Hatalarımız » Hatalarımızı kabûl etmek niye bu kadar zor? - Önce hatanın târifini yapmak lâzım. Hatalar insanın kasten değil, sehven yaptığı yanlışlıktır. Yâni, hata olduğunu bile bile bir şeyi ısrarla yapmaya hata denmez. Hata yapan kişi bunu...

  Empati, Sempati, Antipati, Transfer, Kontr-Transfer   Sık sık işittiğimiz, okuduğumuz bâzı kavramların kısaca açıklanması iyi olacak… Bunların başında da bol keseden kullanılan, herkesin dilindeki empati ve başlıktaki diğer kelimeler var. Empa...

  Doğum Sonrası Görülen Psikiyatrik Bozukluklar Gebelik ve doğum önemli biyolojik değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç olduğu kadar, önceki psiko-seksüel gelişim dönemlerine ilişkin bastırılmış ve çözülmemiş çatışmaların yeniden gündeme...

  Yaz Tatilinde Ders Çalışmak… Tamam mı? Devam mı? Bir yaz tatilini daha yarılamak üzereyiz şu günlerde. Çoğu evde güncel bir sorun baş göstermekte. Zorlayıcı sınavlar ve çalışma dönemi sona erdi, öğrenciler epeyce bir süre tatil yaptı ve dinlend...

  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda merkezi sinir sistemi uyarıcıları kullanılınca hangi belirtilerde düzelme olur? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ‘nun (DEHB) tedavisinde ilâç kullanımı, özellikle de uyarıcı gruptan olan ajanl...

  Çocuk Ergen ve Genç Ruh Sağlığında Psikiyatrinin Rolü   Çocuk Ergen ve Genç ruh sağlığı, Yirmi Birinci Yüzyıl Türkiyesi’nde toplumumuzun psikiyatriye giderek daha sıcak bakmakta olduğu bir gerçek. Ekonomik ve sosyal sorunların âile hayatı ve ins...

  Zekâ Geriliği (Mental Retardasyon)   Zekâ Geriliği Nedir? Ortalamanın önemli derecede altında olan entellektüel işlevselliğe zekâ geriliği adı verilmektedir. Bu durum, klinik değerlendirmeye ek olarak bireysel olarak uygulanan zekâ testlerind...

  Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Çocuklarda gelişimsel bozukluklarÇocuğunuz iki yaşına geldiği hâlde çevresiyle sosyal açıdan temas kurmuyorsa, göz temâsı zayıfsa, konuşamıyor ve/veya konuşmuyorsa, insanlardan ziyâde cansız nesnelere ilgi gösteriy...

  İletişim Bozuklukları (Konuşma Bozuklukları)   SÖZEL ANLATIM BOZUKLUĞU – Konuşma Bozuklukları Bu hastalıkta çocuğun kelime dağarcığı çok sınırlıdır. Sözel ifâde yeteneği sözel olmayan zekâ yeteneği ve dili idrak etme yeteneğinden önemli ölçüde ...

25 ARA 13   Dışa Atım Bozuklukları – Büyük veya Küçük Tuvalet Kaçırma (Enkoprezis ve Enürezis)   Büyük veya küçük tuvalet kaçırma Yaşlı, felçli veya bilinci bozuk hastaların altlarına küçük ve büyük abdestlerini kaçırmaları hiç de ender...

Web Tasarım Sapka.org   ©