Kavram ve Mefhum Farkı

Neslim Güvendeğer Doksat      25 Aralık 2013 Çarşamba      3579

 

Kavram ve Mefhum Farkı

 

Kavram ve Mefhum farkı Geçen gün bir dostum bana kavramla mefhumu neden ayırt ettiğimi sorup, “matematikçiler bile ikisini aynı anlamda kullanıyorlar” dedi.

Ona verdiğim cevap şöyle idi:

 

Matematikçilerin iki kavramı müterâdif veya eş kullanmaları çok doğal çünkü işleri güçleri soyut şeyleri, yâni notion’ları (mefhumları) düşünmek. Felsefî düşüncede müşahhas (concrete: somut) veya oldukça sarih, basit şeylere concept, mücerret (abstract: soyut) şeylere notion denir.

 

Şu örnekler umarım ki efrâdını câmi, ağyârını mânî olur:
2 (iki) denen şey tek başına bir mefhumdur (notion); iki masa ise bir kavramdır (concept).
Psişe bir kavramdır, rûh (spirit ve soul) bir mefhum…
İnsan ve beşer kavramdır, insanî ve beşerî mefhum…
Organ olarak kalb kavramdır, sembolizm olarak kalb (şefkat), gönül (rızâ) ve yürek (cesaret) birer mefhum (bu arada, doğrusu kalp değil, kalbdir. Kalp “sahte” anlamına gelir: Kalp para, kalpazan gibi)…
Güneş bir kavramdır, ondan esinlenebileceğimiz güven – güzellik – güzîdelik… gibi çağrışımları mefhumlar…

 

Biz hekimler, tabiplik zanaatını hikmetle birleştirip hekimlik san’atına tahvil ederek, onu da basit bir kavram (concept) olmaktan öteye, bir mefhum (notion) olmaya taşırız.
Bu sebepledir ki, meselâ “filâncanın bilgisi iyidir ama hekimlik nosyonu zayıftır” gibi lâflar edilir.

 

Kavram kavranabilendir, mefhum ise bir fehm’dir ve anlaşılabilmesi için işin içine sezgi ve akıl katılması yâni fehîm olunması gerekir.

 

Anlamadın mı bunları? Heyhat! 50 senede Türkçe ne hâllere geldi bak…
Yok mu güzel bir lûgat (sözlük), bakıver lûtfen.

 

Haydi, kal sevgiyle. Gönlü, yüreği, kalbi hemhâl olmuş, yâni akl-ı hikmeti kudretle bezemiş, onu da güzellikle süslemiş olarak…


 

Prof. Dr. Mehmet Kerem DOKSAT

Paylaş Paylaş
Yeni Eklenen Yazılar

Kerem Doksat Show TV de Zahide Yetiş ile 2

Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ sebebiyle, 08.03.2016 tarihinde Show Tv'de Cahide Yetiş ile canlı...

Kerem Doksat Show TV de Zahide Yetiş ile

https://youtu.be/T4u3Ni2y7Bs...

Kerem Doksat Show TV de Zahide Yetiş ile 1

https://youtu.be/8AQsrmb31ZY...

SİGARA BIRAKMA VE HİPNOZ TEKNİĞİ

KEREM DOKSAT'TAN, UYGULAMALI SİGARA BIRAKMA HİPNOZ TEKNİĞİ. ...

ÇOCUKTA CİNSEL TACİZİ DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞME TEKNİĞİ

NESLİM DOKSAT, 2015 ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİNDE ÇOCUKLARDA CİNSEL TACİZİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK KURS VERİYOR. ...

Web Tasarım Sapka.org   ©