Makaleler

Makaleler

 

 

  Başımızın derdi TİKLERİMİZ   Havlamak, ulumak, hırlamak, âniden yüksek sesle ve ürkütücü şekilde haykırmak, burnunu çekmek, burnunu oynatmak, kaşlarını gözlerini yumup açmak, vücudunun değişik bölgelerini belli bir amaca yönelik olarak seri şeki...

    Her ruhsal sıkıntı bir hastalık belirtisi midir? Hayır. Eğer sözkonusu şikâyetler kişinin işlevselliğini ciddi derecede bozmuyorsa, kolay kolay hastalık teşhisi konmaz....

  Erkekliğin ve Erilliğin Kadınlığın ve Dişiliğin Evrimi   GİRİŞ“Kadın” deyince akla ilk gelen anahtar kelimeler arasında güzellik, çekicilik, zarafet, cinsellik, baştan çıkarıcılık, karılık, analık sayılabilir. “Erkek” deyince ilk akla gelenler a...

  Yalan Nedir ?   Bâzı kişiler vardır, bol keseden ve kendilerinden çok emin bir şekilde “ben hayatta yalan söylemedim ve söylemem” derler. Eh, en azından bunlardan bir kısmı, en büyük yalanı söylediklerinin farkında değildir.İsterseniz yalan kavr...

  Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı   Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı oldukça gerçek bir hastalıktır. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Hastalığı olan çocuklar yaşadıkları kötüye kullanılma, ihmâl ve benzer çeşitli erken hayat olaylarına tepki...

  Tercihan Konuşmazlık   "Selektif Mutizm"   Tercihan Konuşmazlık konuşma yetenekleri yerinde olan bir çocuğun, belirli bir veya daha fazla ortamda konuşmaması ile karakterize nadir görülen bir klinik tablodur. Çeşitli yayınlarda Seçici Konuşmazlı...

  Çocuklarda En Sık Görülen Uyku Bozuklukları PARASOMNİLER   Bizler mışıl mışıl uyurken, bedenimizin yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekte olduğu, bir süreçten bahsetmek istiyorum: Uyku…   Çocuklarda büyüme hormonu en yoğun olarak derin uyk...

    Kardeş Kıskançlığı   İnsanoğlunun doğasında vardır en sevilenlerinin gözünde ve kalbinde “tek” olmak…   Çocuklar açısındansa, anne ve babaları onların gözünde eşsiz ve muhteşemdir. Onları hiçbir kimseyle paylaşmak istemezler. Hele söz konus...

  Mutlu ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirme Sanatı   Mutlu ve sağlıklı bir çocuğun ancak huzurlu bir âile ortamı içerisinde yetişeceğini göz önüne alırsak, önce huzurlu bir yuva nasıl kurulur kavramını üzerinde durmak faydalı olacaktır.   Bunun için, e...

  Çocuklarda Disiplin Anlayışının Gelişmesi   Âile bir toplumdaki en küçük sosyal oluşumdur. Dolayısıyla çocuğun eğitimi ilk önce âile içinde başlar.   İlk doğduğu andan itibâren bebekle kurulan göz temâsı, yani “aynalama” yöntemi sayesinde bebe...

  Çalışan Anne ve Babalarda Sağlıklı Çocuk Gelişimi   Sağlıklı çocuk yetiştirmek bütün çalışan anne ve babalar için önemli bir sorundur.   Üniversite tahsili yapmış annelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek sosyoekonomik güçlükler, gere...

  Çocuğun Memeden Kesilmesi   Çocuğun memeden kesilmesi Ne zaman uygundur?   Memeden kesilme hem anne hem de çocuk ruh sağlığı açısından çok önemli bir süreçtir. Bu sâyede bebek, anneden ayrılma, ayrışma ve farklı bir birey olarak hayatını sürdü...

  Yalancı Emzik   Emme refleksi, içgüdüsel bir dürtü olarak anne karnında başlayıp doğduktan sonra da annenin memesini emmek yoluyla devam eder. Yalancı emzikler, anne memesini çağrıştıracak şekilde üretilirler.   Bebekler genellikle doğumdan he...

  Çocukta Lisan Gelişimi   Lisan (language) yeteneği bilinen bütün canlılar arasında sâdece insanoğlunda bulunan bir ayrıcalıktır. Yunusların da anlamlı seslerle konuştuğu bilinmektedir ama bu, insandaki sofistike lisan kullanma becerisinin yanı...

  Çocuklarda Cinsellik   Hormonların Cinsiyet Gelişimine Tesiri   Hâmilelik döneminin ilk 6 ilâ 8 haftasına kadar genotipik (genetik yapı) olarak ister erkek (XY), ister dişi (XX) olsun, bebeklerin dış görünüşü (fenotipi) dişidir. Bu kritik döne...

Ana Sınıfından İlköğretime Geçiş Uygun Ebeveyn Tutumları   Ana sınıfı günümüzde akademik açıdan temel bilgilerin ilk olarak öğretileceği, sosyalleşmenin temellerinin ilk olarak atılacağı bir dönemdir.   Ana sınıfında çocuğa verilmesi gereken teme...

  Çocuklarda Eğitim Sorunları   Âile çocuğun eğitiminden ilk olarak sorumlu olan en küçük sosyal oluşumdur. “Eğitim” öncelikle âile içinde başlar.   3 yaş civarında vicdan (süperego) gelişimi başlar. Bu yaşlarda âilelerin genellikle ilk toplumsa...

  Okullarda Şiddet   Günümüzde ne yazık ki hemen her gün ülkemiz genelinde okullarda şiddet olaylarına dair bir haber alıyoruz. Gençlerimiz birbirini tehdit ediyor, bıçak ve silâh çekiyor ve öldürüyor. Âileler ve okul idârecileri ise neredeyse çâr...

  Engelli Çocukların Ana Baba Eğitimleri ve Motivasyonu Her ebeveynin kaçınılmaz rûyasıdır ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bir çocuk sâhibi olmak. Ancak, gerek genetik sorunlar, gerek doğum öncesi ve doğum sonrası problemler, gerekse de enfeksiy...

  Ders Çalışma Stratejileri   Her yeni bir eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla, milyonlarca öğrenci yine okul yollarına düşmekte… Ekmek parası aslanın kuyruğunda artık… Okumayana ise hayat çok daha zor! Sınav sistemlerinin ciddi bir maraton oluş...

  Karne Notları ve Akademik Başarı   Bu hafta sonu ülkemizde bir yarıyıl tatiline daha girmiş bulunuyoruz. Karneler dağıtıldı.   Öğrencilerin bir kısmı notlarından ötürü neş’eli, bir kısmı ise sıkıntılı. Âileler notlar nedeniyle heyecanlı. Bu s...

Web Tasarım Sapka.org   ©