Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

 

 

  Vefatla İlgili Olarak Kayıplar Hakkında Çocuklara Ne Şekilde Denilmeli?   Vefatla ilişkili kayıpların yaşanması durumunda çocuk bir nesne kaybı yaşar.   Çocuklar, kaybedilen nesneyle geliştirilmiş olan bağın kuvvetine ve içinde bulunulan ruhs...

  Dini İnançların Çocuklarımıza Hangi Yaşlarda Ne Şekilde Verilmesi Uygundur ?   Dini inançların çocuklarımıza hangi yaşlarda verilmelidir ?   Çocuklarda dinî inanç eğitimi her zaman sorgulanan bir şey olmuştur. Bu eğitimin verilme yaşıyla ilg...

    Okul Seçimi ve Okula Hazırlık Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli ?   Çocuğun ruhsal açıdan okula hazırlanmasında okul öncesi dönemde âileler nasıl bir yol takip etmeli ?   Sabahları âileden ayrılarak okula gidebilmek sağlıklı bir “ayrışma-b...

    Çocuk Gelişiminde Oyunların Etkisi   Oyun, çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran en önemli faâliyetlerden bir tânesidir.   Çocuklar, yaş dönemlerine göre öncelikle beş duyularını kullanabilecekleri oyunlarla başlarla...

      Çocuk Psikiyatrisi Uzmanları Ne İş Yapar   Aslında Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı (ÇEGPU) denen bu psikiyatri anabilimdalının mensuplarının uzmanlık alanı psikiyatrlar hâlâ Türkiye’de iyi tanınmıyor ve ne iş yaptıkları tam olara...

   Üniversite Sınavına Giren Gençler Aileler ve Eğitimciler için Tavsiyeler    İyi bir üniversite eğitiminin zaruri olduğu günümüzde, kaliteli bir üniversitede okumaya giden yolun çok önemli olduğu bilinen bir gerçek. Bu amaçla senelerden beri ...

  Otistik Bozukluk  Otistik Bozukluk – Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doçent Dr. Neslim Güvendeğer Doksat ile Psikiyatri Sohbetleri      ...

  Üç Yüz Otuz Üç Sendromu   Sevgili gençler, uzun zamandır yazmak istediğimiz bir konuyu işlemek istiyoruz bu sayımızda. Aslında önceden de değinmiştik bir miktar. Nedir bu “ üç yüz otuz üç sendromu ” dediğinizi işitir gibi oluyoruz. Efendim, son...

  Obsesif Kompulsif Hastalık   OKH (Obsesif Kompulsif Hastalık) Obsesyonlar (takıntılar): Kişinin aklına istemeden gelen düşünceler, hayâller veya dürtülerdir. Kişi bunların saçma olduğunu bilir, ama kafasından uzaklaştıramaz. Çocuklar bâzen bu t...

  Epistemoloji 1 Epistemoloji , bilginin (knowledge) tabiatını ve sınırlarını araştıran felsefe dalıdır. Bilginin yapısını, menşeini ve kriterlerini inceler. Epistemoloji, aynı zamanda, ko­nuyla irtibatlı bir sıra problemle de ilgilenir: Duyuların ...

  Epistemoloji 2 P. Hoodbhoy’un kitabından:[i] “…Bir Bilim Öncesi Kuramı: Bilimsel ve bi­limsel olmayan düşünce tarzları arasındaki farkı kesin bir şekilde belirlemek için, Wendel John­son’un ”plogglies“ konulu, eğlenceli küçük masalını buraya akta...

  Madde ve Alkol Kullanımı Öyküsü ve Değerlendirme Aracı   1. Siz büyürken âilenizden birisi alkol veya ilâç gibi maddelerden birini kullandı mı? Eğer evetse bu madde kullanımı âilenizi nasıl etkiledi? 2. Alkol veya esrar gibi bir maddeyi ilk kez...

  Deliryum Nedir ? Demans Nedir ?   KAVRAMLARIN TARİHÎ SEYAHATİ Çok eski çağlardan beri hayvanların ve insanların bilincinde dalgalanmaların ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Büyüsel düşüncenin hâkim olduğu kadim çağlardaki animistik, animalistik...

  Bilimsel Metodoloji Açısından DSM ve ICD Sistemleri   “En doğrusu, halen en doğru bildiğimizi yanlışlayacak yeni varsayımlar yaratmaktır”.Sir Karl Popper “İlim Çin’de bile olsa gidip alınız”.Hz. Muhammed “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fend...

  Al terAl ternatif Tıb mı, Tıbbî Al terAl ternatif mi? Son zamanlarda moda olan bir garâbet var: Al ternatif TIP. Türkçe’yi mahvetme mâceramızda b’leri “p” hâline getirip, tıb’bı da “tıp” yaptık; “şıp” gibi, tasvirî bir kelimedir bu hâlbuki. 600...

  Ağrısız Yaşamak   Ağrı vücut dokusuna zarar veren veya verebilme potansiyelindeki uyaranlara bağlı olarak ortaya çıkan, vücudun belli bir bölgesinden geliyor olarak idrak edilen nâhoş bir duyusal ve duygusal yaşantıdır. Akut ağrının organizmayı ...

  Geriyatrik (yaşlılarda) Depresyon Değerlendirme Ölçeği   Yaşlılarda Depresyon Testi Geçen hafta boyunca nasıl hissettiğinizle ilgili en iyi yanıtı seçin (evet veya hayırın etrafını çevreleyin): 1. Hayatınızdan tatmin oldunuz mu? EVET – HAYIR ...

  Hekim Hasta İlişkileri   Her meslekte satanla alan, danışanla danışılan arasında bir ilişki, bu ilişkinin de kendine özgü kuralları, doğruları ve yanlışları vardır. Bu yazımızda psikiyatriyi de kapsayarak, tıbbiye mesleğindeki hekim hasta arasın...

  Hipnoz Nedir ?  Ne Değildir ?   Hipnoz nedir ? Hipnoz tamamen doğal olarak görülen bir değişik şuûr (bilinç) hâlidir (state). Ünlü cerrah Braid tarafından yapılan Hindistan’daki anestezisiz ameliyatlar sonrası yanlış olarak kullandığı ama bir g...

  İntiharlar ve Gerçekler   Maalesef bir genç kızımız daha intihar batağına battı ve hazin bir şekilde ebediyete intikal etti. Gençlik intiharlarının, bâzı hastalıklarla ilişkilendirilmediği sürece, temel nedenleri arasında en çok arkadaşlarınca d...

  Manik Depresif Hastalık ve Kişilik İlişkisi Klâsik ismiyle Manik Depresif Hastalık (Manik Depresyon), yeni adı ile “Bipolar Disorder” denen hastalığı başka bir yazımızda sizinle paylaştık. Bu yazıda Manik Depresif Hastalık (Manik Depresyon) ile k...

Web Tasarım Sapka.org   ©