Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

Bilimsel Yazılar ve Merak Ettikleriniz

 

 

  Mutlu ve Sağlıklı Çocuk Yetiştirme Sanatı   Mutlu ve sağlıklı bir çocuğun ancak huzurlu bir âile ortamı içerisinde yetişeceğini göz önüne alırsak, önce huzurlu bir yuva nasıl kurulur kavramını üzerinde durmak faydalı olacaktır.   Bunun için, e...

  Çocuklarda Disiplin Anlayışının Gelişmesi   Âile bir toplumdaki en küçük sosyal oluşumdur. Dolayısıyla çocuğun eğitimi ilk önce âile içinde başlar.   İlk doğduğu andan itibâren bebekle kurulan göz temâsı, yani “aynalama” yöntemi sayesinde bebe...

  Çalışan Anne ve Babalarda Sağlıklı Çocuk Gelişimi   Sağlıklı çocuk yetiştirmek bütün çalışan anne ve babalar için önemli bir sorundur.   Üniversite tahsili yapmış annelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek sosyoekonomik güçlükler, gere...

  Çocuğun Memeden Kesilmesi   Çocuğun memeden kesilmesi Ne zaman uygundur?   Memeden kesilme hem anne hem de çocuk ruh sağlığı açısından çok önemli bir süreçtir. Bu sâyede bebek, anneden ayrılma, ayrışma ve farklı bir birey olarak hayatını sürdü...

  Yalancı Emzik   Emme refleksi, içgüdüsel bir dürtü olarak anne karnında başlayıp doğduktan sonra da annenin memesini emmek yoluyla devam eder. Yalancı emzikler, anne memesini çağrıştıracak şekilde üretilirler.   Bebekler genellikle doğumdan he...

  Çocukta Lisan Gelişimi   Lisan (language) yeteneği bilinen bütün canlılar arasında sâdece insanoğlunda bulunan bir ayrıcalıktır. Yunusların da anlamlı seslerle konuştuğu bilinmektedir ama bu, insandaki sofistike lisan kullanma becerisinin yanı...

  Çocuklarda Cinsellik   Hormonların Cinsiyet Gelişimine Tesiri   Hâmilelik döneminin ilk 6 ilâ 8 haftasına kadar genotipik (genetik yapı) olarak ister erkek (XY), ister dişi (XX) olsun, bebeklerin dış görünüşü (fenotipi) dişidir. Bu kritik döne...

Ana Sınıfından İlköğretime Geçiş Uygun Ebeveyn Tutumları   Ana sınıfı günümüzde akademik açıdan temel bilgilerin ilk olarak öğretileceği, sosyalleşmenin temellerinin ilk olarak atılacağı bir dönemdir.   Ana sınıfında çocuğa verilmesi gereken teme...

  Çocuklarda Eğitim Sorunları   Âile çocuğun eğitiminden ilk olarak sorumlu olan en küçük sosyal oluşumdur. “Eğitim” öncelikle âile içinde başlar.   3 yaş civarında vicdan (süperego) gelişimi başlar. Bu yaşlarda âilelerin genellikle ilk toplumsa...

  Okullarda Şiddet   Günümüzde ne yazık ki hemen her gün ülkemiz genelinde okullarda şiddet olaylarına dair bir haber alıyoruz. Gençlerimiz birbirini tehdit ediyor, bıçak ve silâh çekiyor ve öldürüyor. Âileler ve okul idârecileri ise neredeyse çâr...

  Engelli Çocukların Ana Baba Eğitimleri ve Motivasyonu Her ebeveynin kaçınılmaz rûyasıdır ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bir çocuk sâhibi olmak. Ancak, gerek genetik sorunlar, gerek doğum öncesi ve doğum sonrası problemler, gerekse de enfeksiy...

  Ders Çalışma Stratejileri   Her yeni bir eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla, milyonlarca öğrenci yine okul yollarına düşmekte… Ekmek parası aslanın kuyruğunda artık… Okumayana ise hayat çok daha zor! Sınav sistemlerinin ciddi bir maraton oluş...

  Karne Notları ve Akademik Başarı   Bu hafta sonu ülkemizde bir yarıyıl tatiline daha girmiş bulunuyoruz. Karneler dağıtıldı.   Öğrencilerin bir kısmı notlarından ötürü neş’eli, bir kısmı ise sıkıntılı. Âileler notlar nedeniyle heyecanlı. Bu s...

  İdeal Meslek Tercihi   Küçücük bir çocukken başlar yetişkinliğe yönelik hayâllerimiz… Meslekî kariyer yapmak, iyi bir ev ve araba sâhibi olmak… Evlenmek, çoluk çocuğa kavuşmak… Etrafımızda takdir ettiğimiz ablaları, ağabeyleri model alırız kend...

  Sınıf Tekrarlayan Çocuğa Nasıl Yaklaşmalı   Günümüzde, eğitim sistemimiz gerek OKS gerekse de ÖSS açısından, her sene yüksek bir ortalama almayı gerektirmektedir.Bu ortalamanın altında kalmak, hele hele sınıf tekrarlamak durumu, hem âilenin gene...

  Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri   Ergenlik Dönemi çocuklukla genç yetişkinlik dönemleri arasında geçişi sağlayan, kişinin kendilik duygusunun sağlamlaştığı çok özel bir ruhsal gelişim dönemidir.   Türkçemiz’de bunun karşılığı olarak “Delik...

  Çocuk Yaştaki Genç Kadınlar   Gençlerimizin cinsellikle tanışma yaşının 12–13’e kadar inmekte olduğu günümüzde, cinselliğin yaşanması ve ruhsal olgunluk arasındaki uçurumun büyümesi sorunsalı da kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. Dinamik ps...

Çocuk Pornosu   Son günlerde çocuk pornosu ‘na yönelik ilginin arttığına dâir haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Haberlere göre, bu siteleri ziyaret eden, bunları arşivleyip ve dağıttıkları için yakalanıp gözaltına alınan kişilerin sayısı ...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Bilgisayar ve İnternet Tutkusu   Çağımızın en modern iletişim aracı olan internet kullanımı yaygınlaştıkça, bilgisayar kullanım yaşı daha erkene kaymakta.   Artık hemen hemen her evde birden fazla bilgisayar...

  Çocuklarda Ergenlerde ve Gençlerde Televizyon Seyretme Alışkanlığı   Günümüzde bu denli çok sayıda televizyon kanalları, uydu yayınları, yüksek teknolojiyle üretilmiş televizyonlar mevcutken, zamanımızın önemli bir dilimini kaplamakta televizyon...

Boşanma ve Çocuk   Günümüzde boşanma oranı artış gösterdikçe, boşanmış âile çocuklarının ruh sağlığı açısından değerlendirilmeleri de giderek artan bir ehemmiyet kazanmaktadır.   Okullarımızda hemen her sınıf düzeyinde birden fazla sayıda boşan...

Web Tasarım Sapka.org   ©