Yard Doç Dr Neslim Güvendeğer Doksat

 

neslim-doksat.jpgYrd. Doç Dr. Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT
 

Neslim Güvendeğer Doksat, 1969 yılında İzmir’de doğmuş, orta öğretim ve lise eğitimini 1980-1987 yılları arasında İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır. 1987-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmasını takiben, 1993 Aralık ayında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, çocuk ruh sağlığı ihtisasına başlamıştır. 1998 yılında “Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı” olarak ihtisasını tamamlamıştır.

 

1998-2002 yılları arasında İzmir-Menemen Devlet Hastanesine bağlı olarak görev yapmakta iken, Emiralem’de Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin sorumlu hekimliğini yürütmüştür.

 

2003-2005 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Ruh Sağlığı uzmanı olarak çalışmıştır.

 

2005 Nisan ayından itibaren çocuk ruh sağlığı alanındaki çalışmalarını İstanbul’da, eşi Prof  Dr. Mehmet Kerem Doksat ile birlikte,  Polimed Ruh Sağlığı Merkezi’nde” (www. doksat.com.) yürütmektedir.

 

Çocuk ve genç ruh sağlığı konusunda, 2007 senesinde, ANABABACA (Markiz Yayıncılık) ve 2011 senesinde ÇOCUK RUH SAĞLIĞI (Som Kitapçılık)  isimleriyle basılmış iki adet kitabı bulunmaktadır. 2014 senesinde, "KUSURSUZ EBEVEYENLİK MÜMKÜN MÜ? ANABABALAR İÇİN BAŞUCU KİTABI"(Sigma Publishing) isimli eseri yayınlanmıştır.

 

Ek olarak, 2011 Dünya Psiko-onkoloji Kongresinde panelist konuşmacı olarak görev almış, yurt içi değişik psikiyatri kongrelerinde düzenlenen panellerde panelist konuşmacı olarak yer almıştır.

 

Uluslararası sitasyonlu Psikiyatri dergilerinde yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

 

Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Fransızca bilir.

 

2013 Kasım ayından itibaren, Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yardımcı doçentlik kadrosuna atanmış olup, lisans ve yüksel lisans dersleri vermektedir.

 

 
ÇOCUK ERGEN ve GENÇ PSİKİYATRİSİNİN ÖNEMİ

Yirmi birinci yüzyıl Türkiyesi’nde toplumumuzun psikiyatriye giderek daha sıcak bakmakta olduğu bir gerçek. Ekonomik ve sosyal sorunların âile hayatı ve insanların ruhsal sağlığı üzerindeki baskısı, psikolojik sorunları her geçen gün daha da arttırıyor. Endişeli, gergin ve sinirli insan sayısı çoğaldıkça âile bireylerinin ve dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı daha da olumsuz etkileniyor.

 

Çocuk ve genç psikiyatrisi işte bu noktada devreye giriyor. Psikiyatra gitmek için mutlaka bir akıl hastalığına sâhip olmak gerekmiyor. Sâdece danışmanlık hizmeti almak için veya hafif derecede sorunları olan insanlar için gerçek ruhsal bozukluk henüz ortaya çıkmadan destek verip, sorunu daha da yeşermeden gidermek mümkün. Çocuk ve genç psikiyatrisinde belli bir sorunu olmaksızın sâdece danışmanlık için almaya gelenlere ders çalışma stratejileri, sınav kaygısıyla başa çıkma teknikleri,yaşıtlarıyla ve/veya karşı cinsle ilişkiyi geliştirme teknikleri,ebeveynleriyle uygun iletişim kurma stratejileriyetenekleri ve ilgi alanlarına göre meslek seçimi gibi konularda kılavuzluk yapılabilmekte. “Ağaç yaşken eğilir” prensibiyle, erken yaşlarda bu desteği alan kişiler, ileride sağlıklı ve başarılı bir birey olmak konusunda daha hızlı yol alırlar.

 

Peki, çocuk ve genç ruh sağlığı alanına giren ruhsal hastalıklarhangileridir? Hangi belirtiler ortaya çıktığında bir ruh sağlığı hekimine başvurmak gerekir?

Çocuk ve Genç Psikiyatrisinde görülen temel ruhsal hastalıkları şu şekilde gruplayabiliriz:

1. Otizm ve Yaygın Gelişimsel Hastalıklar;

2. Bebeklik ve Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Hastalığı;

3. Zekâ Geriliği;

4. Konuşma Ârızaları (kekemelik ve telâffuz bozukluğu, konuşma gelişme geriliği);

5. Gelişimsel Öğrenme Hastalığı (matematik bozukluğu, okuma bozukluğu-disleksiler, yazılı ifâde bozukluğu, koordinasyon bozukluğu);

6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Hastalığı;

7. Davranım Bozukluğu;

8. Atipik Yeme Hastalıkları (tıkınma davranışları, gece tıkınmaları);

9. Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza ve karma tipler;

10. Enürezis ve enkoprezis gibi boşaltım hastalıkları;

11. Cinsel Kimlik Sapmaları;

12. Tik Hastalıkları;

13. Çocuklukta Başlanlayan Şizofreni;

14. Çocuk ve Gençlerde Depresif Sendromlar;

15. Çocuk ve Gençlerde Bipolar Hastalık (Manik Depresif Hastalık);

16. Çocuk ve Gençlerde Anksiyete Hastalıkları;

17. Obsesif Kompulsif Hastalık.

 

Yukarıda, tıbbî terimleriyle belirtilen hastalıklar, görüldüğü gibi çok geniş bir yelpâze içindedirler. Bunların temel belirtilerini genel olarak özetleyecek olursak:

 

1. Çocuğun konuşmaması veya yetersiz konuşması, çevreye tepki vermemesi, iletişim kurmaması;

2. Beş yaşından sonra hâlâ çiş, dört yaşından sonra hâlâ kaka kaçırıyor olması;

3. Algılamada, dikkatinde, öğrenme ve akademik becerilerinde sorun olması;

4. Aşırı hareketlilik ve dikkat sorunu, bu durum gençlerde çabuk sıkılma – yerinde duramama – genel bir huzursuzluk duygusu şeklinde kendini gösterebilir;

5. Davranış sorunları gösterme, kurallara uymama, aşırı isyankârlık;

6. Aşırı yeme veya iştahsızlık, aşırı rejim yapma veya zayıflama çabası göstermesi;

7. Kendi cinsiyetinin gerektirdiği giyim ve davranış şeerinden hoşlanmayıp, karşı cinsiyetin giyim ve davranış şeerinden keyif alması;

8. Gözlerde, omuzlarda ve ellerde motor tikler veya geniz temizleme gibi sesli tiklerin, âni küfür etme ve tükürme gibi davranış bozukluklarının mevcudiyeti;

9. Aşırı titizlik ve simetri takıntısı, kafadan uzaklaştırılmayan ancak saçma olduğu bilinen takıntılar (temizlik, düzen veya dinî inançlarla ilgili), kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı zorlu davranışların bulunması;

10. Her an kötü bir şey olacağı endişesi taşıma veya aşırı evhamlı olması;

11. Fobiler (saçma olduğunu bilmesine rağmen karşı koyamadığı aşırı korkular) meselâ hayvan fobisi, yükseklik fobisi, kapalı alan fobisi vs. bulunması;

12. Gençlerde yaşıt ilişkisi ve karşı cinsle ilişkilerde sorunlar yaşanması, ebeveynlerle olan ilişkide sorunlar yaşanması, âsilik;

13. Gencin sinirli, gergin ve mutsuz olması, yaşının gerektirdiği sosyal veya akademik rolü sürdürmede belirgin sorunlar yaşaması, uyku ve iştahla ilgili sorunların mevcudiyeti;

 

İşte, yukarıda ifâde edilen belirtilerin mevcudiyeti durumunda, ruh sağlığı uzmanına başvurulduğu takdirde, uygun hekim – âile – genç işbirliği ile söz konusu bozukluk daha tam yerleşmeden müdahale edebilme fırsatı ortaya çıkar. İleride gelişebilecek daha ağır ruhsal sorunlar, büyük ölçüde önlenmiş olur.

 

Aynı zamanda hekimin okul ve âile ile yapacağı işbirliği ve vereceği danışmanlık hizmeti sayesinde, çok disiplinli bir çalışma yürütülmüş ve sorunun çocuğun, ergenin yâhut gencin kendi sosyal atomuiçerisinde tamamen ele alınması sağlanmış olur. İşte bu noktadayetişkin psikiyatrisi de devreye girerek, bu atomun içerisindeki bütün bireylerin sorunlarının çözülmesi için tam bir takım çalışması yapılarak verim arttırılır.

 

^